Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Bào Thương

 • Nhiệm vụ này có thể làm hàng ngày, mỗi ngày 3 lần nhận nhiệm vụ miễn phí, không giới hạn cấp độ.
  🔰Tây Kỳ :
  Tảo – Hồ Lỗ Tảo (2)
  Quế – Nguyệt Quế Tử (5)
  Cổ – Ngưu Bì Cổ
  🔰 Triều Ca :
  Châu – Dạ Quang Châu (2)
  Khúc – Cửu Khúc Châu (5)
  Cầm – Ngũ Huyền Cầm
  🔰 Xivưu :
  Hương – Định Thần Hương (1)
  Trúc – Long Công Trúc (4)
  Thụ – Trường Xuân Thụ (7)
  🔰 Sùng Thành Doanh :
  Lý – Hoàng Trung Lý (1)
  Trầm – Bất Trầm Mộc (4)
  Nham – Tam Đảo Nham (7)
  🔰 Ngọc Hư Cung :
  Xa – Xa Mã Chi (1)
  Hồng – Ngọc Hồng Thảo (4)
  Thạch – Đại Lý Thạch (7)
  🔰 Sa mạc Phong Than : (Đẳng cấp trên 40)
  Tiễn – Quy Tiễn Vũ (3)
  Phù Mộc – La Phù Mộc (6)
  Linh – Mã Đâu Linh (9)
  🔰 Hải Câu : (Đẳng cấp trên 50)
  Thiệt – Xà Thiệt Thảo (4)
  Bồ – Thạch Xương Bồ (7)
  Ngũ Chỉ – Ngũ Linh Chỉ (10)
  🔰 Hiên Viên tầng 3 : (Đẳng cấp trên 60)
  Kỳ Lân Giác (5)
  Tử Bách Hợp (Cool
  Hỷ Thụ Quả (11)
  🔰 Băng Xuyên Đại Phong : (Đẳng cấp trên 70)
  Cao – Hàn Thạch Cao
  Liên – Tuyết Liên Hoa
  Cốt – Ngọc Long Cốt
 • * Nhiệm Vụ Chiêu Hồn – Siêu Độ
Người chơi đạt cấp độ 40 đến phong thần đài gặp Ân Hồng (190,199)
Khi đối thoại với Ân hồng người chơi sẽ được nhận nhiệm vụ siêu độ Ân hồng sẽ giới thiệu cho bạn về nhiệm vụ này. Ân hồng sẽ thông báo cho bạn về loại quái vật mà bạn cần đánh và tặng bạn Hồn Phướn dùng để chiêu hồn. Đến khu vực có loại quái này và sử dụng chiêu hồn phướn.
Nhớ tìm chỗ nào đông hay có cả hai loại thú mà bạn cần đánh. Đưa những con quái cần tiêu diệt vào trong vòng Chiêu hồn trận (vòng màu đỏ) và giết chúng.
Hệ thống sẽ thông báo những lần bạn chiêu hồn thành công hay thất bại. Sau khi thu thập đủ số quái sẽ về phong thần đài gặp Ân hồng để trả nhiệm vụ.
Bạn chọn siêu độ để hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng sẽ là: tiền hoặc điểm kinh nghiệm tùy bạn chọn lựa
Lưu Ý – Nếu vòng hồn phướn bạn đang làm nửa chừng mà bị mất, thì bạn phải về mua thêm 1 cái nữa…để làm hoàn thành nhiệm vụ đó.
>>>— Thú cấp yếu —>>>1 / hắc phong – dạ xoa – cốt tinh : ải tam sơn
2 / ngưu sát – dạ xoa – thiên hạo : kỳ sơn
3 / giáp cốt – giang quy – thiên hạo : mục dã
4 / giang quy – thiên hạo : ải trần đường

>>>— Thú cấp trung bình —>>>

+Tại Sa Mạc :
1 / sa hồn – thiết trùng : sa mạc tầng 1
2 / thiết trùng – đao cầm : sa mạc tầng 2
3 / đao cầm – trư tinh : sa mạc tầng 3
4 / trư tinh – cự thạch : sa mạc tầng 4
5 / cự thạch – cốt tinh vương : sa mạc chết

+Tại Đông Hải :
1 / lục quy – hoả ngư : đông hải thuỷ vực
2 / hoả ngư – thiết ngư : đông hải long cung
3 / thiết ngư – hải sâm : đông hải hải câu
4 / hải sâm – ngọc nữ : đông hải long vực
5 / ngọc nữ – tiễn đao thần : đông hải long uyên

+Tại Hiện Viên :
1 / lão hồ lô – hoả ma : hiện viên động tầng 1
2 / hoã ma – phi giáp : hiện viên động tầng 2
3 / phi giáp – hoả tà : hiện viên động tầng 3
4 / hoả tà – sơn dương yêu : hiện viên động tầng 4
5 / sơn dương yêu – lôi thạch thần : hiện viên động tầng 5

+Tại Băng Xuyên :
1 / băng ling – phi giáp : băng xuyên tầng 1
2 / phi giáp – hà cốt : băng xuyên tâng 2
3 / hà cốt – lam quái : băng xuyên tầng 3
4 / lam quái – thạch thần : băng xuyên tầng 4
5 / thạch thần – lôi thạch thần : băng xuyên tầng 5

>>>— Thú cấp cao—>>>

1 / lạc cơ – chiêu thần : tuyệt long lĩnh

+Bích Du cung :
2 / đang hồn – lam quái : bích du cung tầng 1
3 / lam quái – lôi thạch thần : bích du cung tầng 2
4 / lôi thạch thần – thạch thần : bích du cung tầng 3
5 / thạch thần – lam quái : bích du cung tầng 4
6 / lam quái – bố thần : bích du cung tầng 5

+Khổn Thiên Cung :
1 / thạch thần – lam cốt : khỗn thiên cung tầng 1
2 / lam cốt – bố thần : khổn thiên cung tầng 2
3 / bố thần – ma nữ : khổn thiên cung tầng 3
4 / ma nữ – đới trại : khỗn thiên cung tầng 4
5 / đới trại – lục ngô thần : khổn thiên cung tầng 5

Nhiệm vụ Thất Quẻ

– Nhiệm Vụ Thất quẻ là nhiệm vụ sưu tầm 1 Bộ quẻ gồm  7 quẻ Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Đoài, và Tốn rồi đem đến đem cho Thầy Bói ở Tây Kỳ – Sau đó bạn sẽ lần lượt đi tìm kho báu Tham khảo về Tìm Kho Báu dưới đây:

Khôn –> Thạch Lâm Tiêu Bích –> Tam Sơn Quan

Khảm –> Vùng đất ẩm ướt –> Trần Đường Quan

Ly –>Mang Mang Tuyết Nguyên –> Chân Núi Côn Lôn

Cấn –>Thạch Kiều Tiểu Kính –> Mạnh Tân

Đoài –>Phong Điệp Thu Lâm –> Đồng Quan

Tốn –>Lục Lâm Thâm Xứ –> Du Hồn

Chấn –>Phong Yên –> Sùng Thành

* Phần thưởng sau khi tìm được là điểm kinh nghiệm, tiền
–  Sau khi làm hết 7 lần đi tìm kho báu thì về trả nv cho Thầy Bói sẽ nhận được 1 Chuộc Hồn Đăng + 50 đồng thau và 15000 lượng.
Chuộc hồn đăng: dùng để làm nhiệm vụ Bát Quái .Nhiệm vụ này chỉ làm đc 1 lần trong ngày.

Tọa độ của Cửu Di nhé, Anh em cứ tìm các tọa độ này sẽ thấy
* Tam Sơn: (174.219), (170.200), (186.194), (212.205), (196.217)
* Du Hồn: (230.224), (227.197), (201.191), (199.206), (213.211)
* Sùng Thành: (195.202), (223.200), (230.185), (270.174), (196.186)
* Phong Thần Đài: (209.192), (209.207), (184.192), (186.207), (205.200)
* Mạnh Tân: (202.205), (196.187), (174.189), (173.222), (224.220)
* Trần Đường: (194.207), (176.175), (233.174), (215.199), (201.182)
* Triều Ca: (195.200), (195.185), (238.180), (223.179), (234.199)
* Đồng Quan: (214.229), (194.231), (160.229), (158.194), (214.198)
* Tam sơn: (174.219), (170.200), (186.194), (212.205), (196.217)
* Xi vưu mộ: (206.198), (213.202), (1941209), (180.201), (195.201)
* Diêu trì: (183.199), (204.201), (198.189), (196.185), (215.188)
* Ngọc hư cung: (219.204), (199.201), (201.194), (209.190), (220.195)
* Chân núi côn lôn: (243.178), (254.190), (240.199), (234.202), (221.212)


🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Huớng dẫn choi MU Online