Thêm Dòng Thuộc Tính ( Ngọc Custom ) vào vật phẩm Excellent

Giới thiệu tới Anh em 9 loại ngọc Custom Jewel để thêm dòng tính năng ( Otion ) và các vật phẩm Exc ( không áp dụng cho Ring Pen và Wing ) mà bạn muốn . đây là một tính năng rất hay , sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về 9 loại ngọc Custom Jewel và hướng dẫn cách tạo ra 9 viên ngọc này cũng như các gia cường vào vật phẩm .

I. Giới thiệu về 9 loại ngọc Custom Jewel :

 

 

 

 

 

 

 

Tên Loại Ngọc Công Dụng Yêu Cầu

Ngọc may mắn

Tạo dòng may mắn (Luck) cho vật phẩm Exc Item +6 Luck + op 4

Ngọc Skill

Tạo Dòng Skill
cho vật phẩm Exc
Item +6 + op 4

Ngọc Hoàn hảo

Tạo dòng Khả năng tránh đòn 10% trên Set đồ

Phục hồi hp khi giết quái vật Hp/8 trên Vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4

Ngọc Hoàn hảo

Tạo ra dòng phản hồi 5% lục tấn công trên Set

Gia tăng tốc độ tấn công +7 trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Tạo ra dòng
Gia tăng lượng HP lên +4% trên set

Tạo ra dòng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10% trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Tạo ra dòng gia tăng lượng mana lên +4% trên Set

Gia tăng sức tấn cộng + cấp đô/20 trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Ra dòng : Tăng lượng Zen rơi ra + 30% trên Set

Phục hồi mana khi giết quái vật +mana/8
Item Exc +6 Luck + op 4
Ra dòng : Giảm sức sát thương + 4% trên set

Gia tăng sức sát thương +2% trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4

Ngọc Thần

Ra Món thần Trên set cũng như vũ khí Item Exc +6 Luck + op 4

( lưu ý : không áp dụng cho Ring , Pen và Cánh )

II. Hướng dẫn tạo ngọc Custom Jewel : 

1. Nguyên liệu cần có :
– 5 ngọc Ước Nguyện (B)
– 5 Ngọc Tâm linh (S)
– 5 Ngọc sáng tạo ( Cre )
– 5 Ngọc Hỗn nguyên ( C)

2. Cách thức tạo ngọc : 

Tìm gặp NPC BOT tọa độ (130 ,127 ) tại Lorencia sau đó thực hiện giao dịch trao đổi số nguyên liệu trên với NPC BOT
lỷ lệ trao đổi thành công là 75%

Thất bại : tất cả nguyên liệu sẽ biến mất

III. Hướng dẫn Thêm dòng tính năng vào vật phẩm : 

+.Tiến hành gia cường thêm dòng tính năng bằng cách đập thẳng viên ngọc Custom Jewel vào vật phẩm cần thêm dòng tính năng mà bạn muốn ( tương tự như tính năng đập Life ( ngọc sinh mệnh ) ) .

Yêu cầu : Iteam cần gia cường phải có cấp độ +6 + op 4 + luck (tùy từng loại ngọc)

Thất bại : Item bị giảm xuống 1 cấp độ và Mất dòng luck , op hoặc Skill
Chúc các bạn thành công !


🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Huớng dẫn choi MU Online