Chi tiết về Nén Cụm Ngọc và Giải nén Cụm Ngọc

Giới thiệu chung

“Hệ thống Nén/Giải nén ngọc” để giao dịch item thuận tiện trong game. Trước đây, khi cất giữ một số lượng lớn ngọc trong nhà kho hay trong Thùng đồ cá nhân, chúng ta chỉ có thể cất giữ riêng lẻ từng viên một, và khi giao dịch ngọc với một số lượng lớn, điều này gây ra sự vô cùng bất tiện đối với người chơi. Do vậy, để giảm thiểu tối đa sự bất tiện này, Từ Season 6 trở đi đã được thêm vào hệ thống kết hợp ngọc nén để có thể cất giữ vào 1 ngăn của Thùng đồ cá nhân/ thùng đồ 1 lúc Cụm 10, 20 hoặc 30 viên ngọc.

>> Tuy nhiên sau này 1 số MU Online đã phát triển tính năng Ngân Hàng Ngọc, có thể Gửi, Rút ngay trong Game ở bất cứ đâu nên Bài viết này Ae vẫn có thể hiểu sơ qua về Cụm Ngọc

NPC sau đây có chức năng đóng gói và giải nén Cụm Ngọc (10-20-30)

NPC Lahap – Map Elbeland
toạ độ (36, 240)

NPC Raul Jewerel – Map Loren Market
toạ độ (131, 109)

Danh sách đồ trang sức có thể được nén và giải nén 

Vật phẩm Tên vật phẩm
Jewel of Bless (Ngọc Ước Nguyện)

 • Dùng để Nâng cấp vật phẩm lên +6
 • Ép tại Chao Machine, Ép Socket
 • Hồi máu cho Sói tinh và rất nhiều công dụng khác
Jewel of Soul (Ngọc Tâm Linh)

 • Dùng để Nâng cấp vật phẩm lên +9
 • Ép tại Chao Machine, Ép Socket, và rất nhiều công dụng khác
Jewel of Chaos (Ngọc Hỗn Nguyên)

 • Ép tại Chao Machine, Ép Socket, và rất nhiều công dụng khác
Jewel of Life (Ngọc Sinh Mệnh)

 • Dùng để đập Option & dòng Exc
 • Ép tại Chao Machine, và rất nhiều công dụng khác
Jewel of Creation (Ngọc Sáng Tạo)

 • Ép tại Chao Machine, Ép Socket, và rất nhiều công dụng khác
Jewel of Guardian (Ngọc Hộ Mệnh)

 • Dùng để Cường hóa cho vật phẩm
Gemstone (Đá Nguyên Thủy)

 • Dùng để chế tạo Đá tinh luyện
Lower Refining Stone (Đá tinh luyện cấp thấp)
High Refining Stone (Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

Cách nén Ngọc

Để nén trang sức, bạn sẽ phải trả một khoản thuế nhỏ theo số lượng Ngọc mà bạn muốn nén ở đây với các loại thuế như sau:

Ngọc Số lượng ngọc cần nén Tiền (Zen)
Tất cả loại ngọc 10 500,000
Tất cả loại ngọc 20 1,000,000
Tất cả loại ngọc 30 1,500,000

 

Bước 1: Click vào NPC Lahap ở Elbeland  (36, 240), có ngọc cần nén ở thùng đồ cá nhân, nếu cửa sổ menu nén mở ra thì bấm chọn vào nén ngọc.

 

Bước 2: Nếu bấm vào nút “Kết hợp Ngọc” thì cửa sổ menu chi tiết hiện ra. Trong cửa sổ menu chi tiết có các loại ngọc nén (Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, Ngọc Hỗn Nguyên, Ngọc Sáng Tạo, Đá Hộ Mệnh, Đá Nguyên Thủy, Đá tạo hóa, Ngọc Sinh Mệnh, Đá tinh luyện cấp thấp/Cao) Phí nén cần thiết khi nén và số ngọc nén sẽ được hiển thị. Nếu click vào số lượng và loại ngọc thì nén ngọc được tạo thành.

Nếu click vào nút Giái nén và có Ngọc trong Túi đồ ( Giao diện sẽ hiển thị  Số lượng Ngọc nén cần giải nén ) và chọn Loại ngọc cần giải nén là được

 

Bước 3: Xuất hiện bảng kiểm tra lần cuối. Nếu chấp nhận và nhấn Chấp Nhận thì chi phí nén ngọc ( nếu có đủ trong túi đồ cá nhân ) sẽ mất đi và quá trình Nén/Giải nén ngọc được tạo thành.

 

Kết quả: Các Cụm Ngọc được hiển thị +1, +2, +3, trên cửa sổ thông tin item.

 

 

 

 

Trường hợp cần chú ý:

 • Nếu số lượng ngọc trong thùng đồ cá nhân không đủ khi nén thì sẽ không nén được.
 • Nếu thùng đồ cá nhân không đủ chỗ khi giải nén ngọc thì sẽ không giải nén được.
 • Nếu thiếu lượng zen yêu cầu khi giải nén ngọc thì sẽ không giải nén được.