Giới thiệu về cánh cấp 3

– Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
– Các loại cánh cấp 3:

Cánh Cuồng PhongCánh Cuồng Phong
(Wing of Storm)
Blade Master
Cánh Thiên SứCánh Thiên Sứ
Wing of Eternal (Grand Master)
Cánh Ngũ SắcCánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion
(High Elf)
Cánh Lôi VũCánh Ngũ Sắc
Wing of Ruin
(Duel Master)
Cánh Phượng Hoàng
Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension
(Dimension Master)
Áo Choàng Đế VươngÁo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor
(Lord Emperor)
Áo Choàng Đại Tướng
Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule
(Fist Emperor)
Cloak of Transcendence
Áo Choàng Đại Tướng
Mirage Lancer 

Cách tạo cánh cấp 3

Nguyên liệu cần thiết:

Exl ItemChaosCreationBlessSoulCondor
Feather
Condor
Flame
Item ExlNgọc Hỗn NguyênNgọc Sáng TạoNgọc Ước NguyệnNgọc Tâm LinhLông vũ condorLinh hồn condor
x1
Cấp độ tối thiểu +9, Option +4x1x1x10x10
Kết hợp thành công sẽ tạo thành Ngẫu nhiên những Wing 3
  • Bước 1: Tạo Lông vũ Condor

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:

  • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
  • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
  • 1 Ngọc Sáng Tạo
  • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
  • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
  • Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
  • Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
Quay long vũ condor
  • Bước 2: Quay cánh cấp 3 

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:

1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Ngọc Sáng Tạo
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
– Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Quay cánh cấp 3

🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Huớng dẫn choi MU Online