Trang chủ: https://muthanhton.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 30%

Alpha Test: 17/06/2024 (23:41) - Open Beta: 15/05/2024 (12:00)