Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Giao Dịch Pk

Loại Mu: , Exp 99x, Drop 30%

Alpha Test: 03/02/2023 (00:00) - Open Beta: 05/02/2023 (00:00)