Trang chủ: http://nghienmu.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Vương

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 27/07/2023 (13:00) - Open Beta: 29/07/2023 (13:00)