Trang chủ: http://nghienmu.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 03/11/2022 (13:00) - Open Beta: 05/11/2022 (13:00)