Trang chủ: https://muvuong.co/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: The King

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 21/09/2023 (13:00) - Open Beta: 23/09/2023 (13:00)