Trang chủ: https://muvocuc.com

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Season 2

Loại Mu: Reset, Exp 80x, Drop 10%

Alpha Test: 01/05/2024 (00:00) - Open Beta: 04/05/2024 (00:00)