Trang chủ: https://muthienduong.com

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2002

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: THIÊN ĐƯỜNG

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 16/05/2024 (14:00) - Open Beta: 19/05/2024 (14:00)