Trang chủ: https://muthaiduong.pro/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: S2 Thiên Hoàng

Loại Mu: Reset, Exp 9999999x, Drop 5%

Alpha Test: 06/07/2023 (20:00) - Open Beta: 08/07/2023 (20:00)