Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Davias

Loại Mu: Reset, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 27/02/2023 (19:00) - Open Beta: 01/03/2023 (19:00)