Trang chủ: https://muss2.vn

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: AGNIS

Loại Mu: Reset, Exp 80x, Drop 5%

Alpha Test: 06/12/2023 (14:00) - Open Beta: 09/12/2023 (14:00)