Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phiên Bản 2

Loại Mu: nonReset, Exp 99x, Drop 30%

Alpha Test: 11/02/2023 (00:00) - Open Beta: 15/02/2023 (19:07)