Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Mới Lorencia

Loại Mu: nonReset, Exp 99x, Drop 30%

Alpha Test: 09/02/2023 (19:01) - Open Beta: 11/02/2023 (19:01)