Trang chủ: https://mus2.us

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: SEASON 2

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 02/05/2024 (00:00) - Open Beta: 05/05/2024 (00:00)