Trang chủ: https://muonline2003.org/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: MuOnline 2003 X3000

Loại Mu: nonReset, Exp 3000x, Drop 5%

Alpha Test: 23/05/2023 (00:00) - Open Beta: 27/05/2023 (08:00)