Trang chủ: https://muonline24h.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Cung Thủ

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 09/11/2023 (00:00) - Open Beta: 13/11/2023 (00:00)