Trang chủ: http://mumoirahn.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: http://mumoirahn.com/

Loại Mu: Reset, Exp 5x, Drop 20%

Alpha Test: 01/04/2024 (19:00) - Open Beta: 13/04/2024 (19:30)