Trang chủ: http://muhopnhat.online/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hợp Nhất

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 15/04/2023 (13:00) - Open Beta: 18/04/2023 (19:00)