Trang chủ: http://muhnx-ss2.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: VÔ SONG

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 19/11/2023 (19:00) - Open Beta: 21/11/2023 (19:00)