Trang chủ: https://muhanoix.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hồng Long

Loại Mu: Reset, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 06/03/2023 (13:00) - Open Beta: 07/03/2023 (13:00)