Trang chủ: http://mu14.top

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: MU14.TOP

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 03/11/2023 (19:00) - Open Beta: 04/11/2023 (19:00)