Trang chủ: https://muss2xua.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss2xua2003

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 08/05/2024 (13:00) - Open Beta: 10/05/2024 (13:00)