Trang chủ: https://muxua2003.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muxua2003

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 12/04/2024 (13:00) - Open Beta: 14/04/2024 (13:00)