Trang chủ: https://muxichlong.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 09/08/2023 (19:00) - Open Beta: 12/08/2023 (19:00)