Trang chủ: https://id2.muxichlong.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 24/08/2023 (10:00) - Open Beta: 26/08/2023 (13:00)