Trang chủ: http://mu-webzen.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 08/08/2023 (13:00) - Open Beta: 10/08/2023 (19:00)