Trang chủ: https://mu-vnss6.co/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 06/07/2023 (13:00) - Open Beta: 09/07/2023 (13:00)