MU Vinh Quang Ss6 mới ra 2023, Mu Online mới ra, Mu Alphatest mới ra hôm nay

Trang chủ: https://muvinhquang.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Quang

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 03/01/2023 (20:00) - Open Beta: 05/01/2023 (13:00)