Trang chủ: http://muvinhquang.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Quang

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 04/09/2022 (20:00) - Open Beta: 06/09/2022 (13:00)