Trang chủ: https://muvinhdanh.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Danh

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 08/03/2023 (21:00) - Open Beta: 10/03/2023 (13:00)