Trang chủ: https://mu-vietss2.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 28/10/2023 (13:00) - Open Beta: 30/10/2023 (13:00)