Trang chủ: https://mu-vietss2.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Atlantis

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 14/09/2023 (13:00) - Open Beta: 16/09/2023 (13:00)