Trang chủ: https://mu-vnss6.info/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: AIDA

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 23/02/2023 (12:00) - Open Beta: 25/02/2023 (12:00)