Trang chủ: http://mu-vietnamss6.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Danh Vọng

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 90%

Alpha Test: 13/07/2023 (19:00) - Open Beta: 15/07/2023 (19:00)