Trang chủ: http://cum3.muvietnamdautien.top/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Mu Việt Nam Ss1

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 30%

Alpha Test: 08/08/2023 (08:00) - Open Beta: 11/08/2023 (19:00)