Trang chủ: http://muvietnams6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Việt Nam

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 01/09/2022 (13:00) - Open Beta: 03/09/2022 (13:00)