Trang chủ: http://muvietnamdautien.top

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: MU VIỆT NAM

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 12/09/2023 (09:00) - Open Beta: 17/09/2023 (09:00)