Trang chủ: https://muvietnam.pro/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Raklion

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 25/05/2023 (13:00) - Open Beta: 27/05/2023 (13:00)