Trang chủ: https://mu-vietlong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Long

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 20/07/2023 (08:00) - Open Beta: 21/07/2023 (13:00)