Trang chủ: https://mu24h.top/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Sinh

Loại Mu: Reset, Exp 155x, Drop 20%

Alpha Test: 22/05/2024 (00:00) - Open Beta: 25/05/2024 (13:00)