Trang chủ: http://mu-truyenky.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 27/02/2023 (13:00) - Open Beta: 01/03/2023 (13:00)