Trang chủ: https://mutitan.wixsite.com/8888

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 19/04/2023 (11:00) - Open Beta: 22/04/2023 (19:00)