Trang chủ: https://mutinhban.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Anh Em

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 08/09/2023 (19:00) - Open Beta: 09/09/2023 (19:00)