Trang chủ: http://mutienma.com

Kênh Hỗ trợ: http://mutienma.com

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Tiên Ma

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 20%

Alpha Test: 05/05/2022 (00:00) - Open Beta: 07/05/2022 (00:00)