Mu Tiên Ma Season 6, Cày Wcoin Xu, săn Boss kiếm đồ Exc

Trang chủ: http://mutienma.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Tiên Ma

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 30%

Alpha Test: 06/05/2022 (05:00) - Open Beta: 08/05/2022 (10:00)