Trang chủ: https://mu-thuyetthan.net/tintuc/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556919393493

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thuyết Thần

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 10/05/2024 (09:00) - Open Beta: 11/05/2024 (09:00)