Trang chủ: http://muthongnhat.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 5%

Alpha Test: 05/01/2023 (13:00) - Open Beta: 07/01/2023 (13:00)